grupa specjalistów rozproszonych pomiędzy realizowanymi przez nas projektami. Testują manualnie i automatycznie. Do automatyzacji testów wykorzystują w zależności od projektu narzędzia takie jak: Behat, Protractor + CucumberJS. Testy urządzeń mobilnych automatyzują za pomocą Appium. W testach manualnych posługują się HP ALM. Dział QA odgrywa istotną rolę we współtworzeniu procesu deweloperskiego oraz wdrażaniu i rozwijaniu CI np. Jenkinsa.