zespół efektywnie przeprowadzający deweloperów przez meandry projektów, czuwający nad spójnością celów i wspomagający dostarczanie produktów spełniających wymogi klientów wewnętrznych i zewnętrznych. TPM aktywnie promują podejście zwinne i Scrum’a w organizacji, blisko współpracują z Project Managerami oraz czuwają nad implementacją Scaled Agile Framework.