Content Creation zapewnia najwyższej jakości materiały szkoleniowe pozwalające na szybką, nowoczesną i przyjemną naukę zawiłości języka angielskiego. Bliska współpraca z zespołami w Pearson English na całym świecie pozwala nam na tworzenie nowoczesnych i ciekawych produktów. Dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy z ośrodkami w Anglii i Stanach Zjednoczonych nie tylko digitalizujemy istniejące materiały, ale mamy też szansę na tworzenie własnych zadań i ich elementów, z którymi pracują uczniowie i nauczyciele na całym świecie!