IT liczy około 100 osób i dzieli się na 5 klanów:
Back-end skupia najlepszych ekspertów w dziedzinie inżynierii oprogramowania. Ich głównym zadaniem jest budowanie wydajnych, skalowalnych i stabilnych platform dla użytkowników na całym świecie. Programują w Java, PHP (Symfony 2), C#, Python i nodeJS przy użyciu baz danych MySQL, MSSQL, MongoDB.

Front-end to klan zajmujący się programowaniem interfejsów użytkownika. Jego członkowie pracują przeważnie nad aplikacjami typu SPA, dodatkowo tworzą aplikacje mobilne oraz realizują serwisy oparte na MEAN stack. Głównym narzędziem pracy jest tu Angular, a podczas wytwarzania kodu stosowana jest metodologia TDD. Wykorzystywane są również SASS i możliwości ES6.

Quality Assurance to grupa specjalistów rozproszonych między trzema projektami. Testują manualnie i automatycznie. W zależności od projektu wykorzystują takie narzędzia jak: Behat/PHP, Specflow/.Net oraz Protractor-Cucumber/JS. Do testów manualnych posługują się HP ALM. QA ma również okazję współtworzyć proces developerski oraz wdrażać i rozwijać CI przy pomocy Jenkinsa.

DevOps to grupa odpowiedzialna m.in. za projektowanie procesów developerskich oraz opracowywanie narzędzi do zarządzania potrzebami operacyjnymi programistów. Sukcesywne wdrażają zmiany w środowiskach produkcyjnych przy użyciu rozwojowych procesów: Continuous Testing, Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Monitoring etc.

Technical Project Managers starają się efektywnie przeprowadzać zespoły przez meandry projektów, jak najlepiej spełniając wymogi klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Jednocześnie aktywnie promują podejście zwinne w organizacji. Jeśli słyszałeś o Management 3.0, kulturze Spotify lub Zappos, to wiesz, dokąd zmierzają.