zespół zajmujący się programowaniem interfejsów użytkownika. Jego członkowie pracują przeważnie nad aplikacjami typu SPA, dodatkowo tworzą aplikacje mobilne oraz realizują serwisy oparte na MEAN stack. Głównym narzędziem pracy jest tu Angular 1.X oraz 2, a podczas wytwarzania kodu stosowana jest metodologia TDD. Wykorzystywane są również SASS i możliwości ESG/TS.