to wszechstronny zespół z siedzibą w Poznaniu i w Hoboken (USA), składający się z ekspertów, którzy stoją na straży jakości produktów i zadowolenia naszych klientów. Do zespołu należą specjaliści 2 i 1-liniowego wsparcia użytkowników, koordynatorzy czuwający nad procesem weryfikacji błędów zgłaszanych przez użytkowników, a także trenerzy organizujący szkolenia produktowe dla klientów. POCR prowadzi szkolenia dla lokalnych zespołów supportowych w celu zachowania najwyższego poziomu usług. Do zespołu należą również specjaliści odpowiedzialni za tworzenie systemu pomocy dla użytkowników naszych platform. Kluczowym obszarem działania POCR jest Voice of Customer, który bada opinie i potrzeby klientów, na bieżąco monitorując ich poziom satysfakcji. Dzięki temu nasze produkty i usługi mogą być ulepszane w oparciu o rzeczywiste opinie odbiorców. Zespół pracuje w duchu Agility, korzystając z różnorodnych metod do zarządzania swoją pracą, m.in. Scrum oraz Kanban. Wielowymiarowe wsparcie użytkowników naszych platform jest możliwe dzięki ścisłej współpracy z działami IT, Global Product, Content Development, LAB oraz Assessment.