Digital Product Support zapewnia wsparcie w zakresie korzystania z szeregu platform e-learningowych. Prowadzi szkolenia dla zespołów supportowych w różnych częściach świata i stoi na straży wysokich standardów, dzięki którym obcowanie z naszymi produktami jest pozytywnym doświadczeniem. Zbiera również opinie klientów i w oparciu o nie przygotowuje rozbudowane raporty dotyczące Voice of Customer. Blisko współpracuje z działem IT, a w codziennej pracy wykorzystuje praktyki zwinne.